บริษัทจำหน่ายเครื่องชั่งอุตสาหกรรม ห้างง่วนไช่หลี

ง่วนไช่หลีเครื่องชั่งอุตสาหกรรม-จำหน่ายเครื่องชั่ง
ง่วนไช่หลีเครื่องชั่งอุตสาหกรรม-เครื่องชั่งน้ำหนักอุตสาหกรรม
ง่วนไช่หลีเครื่องชั่งอุตสาหกรรม-ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนัก
ง่วนไช่หลีเครื่องชั่งอุตสาหกรรม-ระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก

ห้างง่วนไซ่หลี

ศูนย์รวมเครื่องชั่ง ห้างง่วนไซ่หลี

ศูนย์รวมเครื่องชั่ง ระบบงานชั่ง และอุปกรณ์

บริการให้คำปรึกษา

ท่านสามารถติดต่อเพื่อปรึกษากับเราได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเครื่องชั่งใหม่ให้เหมาะสมกับงานของท่าน ระบบงานช่างเก่ามีปัญหา หรือต้องการหาระบบงานช่างใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต โดยทีมงานขายเเละทีมงานที่ปรึกษาของห้างง่วนไซ่หลี ยินดีเเละพร้อมเสมอที่จะให้บริการท่าน

บริการติดตั้งเครื่องชั่งเเละระบบงานชั่ง
จำหน่ายเครื่องชั่งแบบเเขวน

บริการติดตั้งเครื่องชั่งและระบบงานช่าง

ด้วยวิศวกรและทีมงานช่างผู้มีประสบการณ์และความชำนาญสูง ทำให้เครื่องชั่งและระบบงานช่างที่ติดตั้ง นอกจากจะ ได้มาตรฐานที่กรมชั่ง ตวง วัด กำหนดแล้ว เรายังคำนึงถึงความคงทนตลอดอายุการใช้งาน โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นและการติดตั้งทุกขั้นตอน ผ่านการตรวจสอบจากวิศวรของเรา เครื่องชั่งจึงจะสามารถมใช้งานได้อย่างยาวนาน มีประสิทธิภาพ

บริการปรับ - เทียบน้ำหนัก

หากเครื่องชั่งทำงานผิดเพี้ยนให้ผลการชั่งหรือชั่งบรรจุที่ขาดหรือน้ำหนักเกินจากความจริงจะสร้างปัญหาความสูญเสียในด้านต่างๆ ตามมา ห้างง่วนไช่หลี มีบริการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก ด้วยวิธีการ Calibrate เครื่องชั่ง สอบเทียบตุ้มน้ำหนักเพื่อหาค่า sd หรือ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเครื่องชั่ง คืนความเที่ยงตรงให้เครื่องชั่ง

จำหน่ายเครื่องชั่งรถบรรทุก
ให้บริการปรับ - เทียบ เครื่องชั่งในโรงงาน

บริการซ่อมบำรุง - ตรวจเช็คสภาพเครื่องชั่ง

หากเครื่องชั่งชองท่าน มีการชำรุดหรือเสียหาย ห้างง่วนไซ่หลีเรายินดีให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง โดยทีมงานที่มีความชำนาญเเละประสบการณ์ด้านเครื่องชั่งมายาวนาน พร้อมกับอุปกรณ์เเละเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการรวดเร็ว ทันใจ เพื่อให้งานของท่านดำเนินไปได้อย่างตื่อเนื่อง

กว่า 61 ปี แห่งความสำเร็จ

กว่า 61 ปี คือความภาคภูมิใจของเรา ห้างง่วนไซ่หลีได้จำหน่ายและบริการเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องตวงเเละเครื่องวัด ด้วยความมุมานะและเพียรพยายามของผู้ดำเนินการและผู้สืบทอด อีกทั้งด้วยความร่วมมือทั้งทางเทคโนโลยีและการตลาดจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ห้างง่วนไซ่หลีจึงได้พัฒนาให้ทางบริษัทมีขีดความสามารถที่จะผลิตและประกอบเครื่องชั่งในบางส่วนได้เองภายในประเทศ แทนที่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศ

บริษัทจำหน่ายเครื่องชั่งอุตสาหกรรม ห้างง่วนไช่หลี